Befaring - Oslo Varmepumpe AS

22 28 04 50
Title
Go to content
- BEFARING -
Gratis befaring ved kjøp av varmepumpe fra Oslo Varmepumpe AS.

For å få optimal utnyttelse av din investering er valg av riktig varmepumpe, og plassering av denne viktig. Små forskjeller i modellenes ytelse og plassering av innedelen kan få store konsekvenser for komfort og for energiøkonomien. Oslo Varmepumpe stiller opp kostnadsfritt på befaring for å finne den mest optimale løsningen for din bolig.

Det er viktig at varmepumpens innedel plasseres taktisk med tanke på spredning av luften. Det hjelper lite å ha en varmepumpe med stor kapasitet visst plasseringen gjør at varmen ikke blir spredt i huset.

Utedelen henges ute på grunnmur eller plasseres på på bakken. Det er viktig at utedelen ikke henges på trevegg da dette kan lage resonans i rommet innenfor. Utedelen bør også plasseres med tanke på kortest mulig rørstrekk til innedelen,
og den bør ikke være til sjenanse for eventuelle naboer.

Størrelsen på huset og husets isolering er viktige momenter med tanke på beregning av varmebehov. Et gammelt hus med dårlig isolering trenger en større ytelse på sin varmepumpe en et nyere hus som er tettere, og bedre isolert. Oslo varmepumpe beregner ditt varmebehov og tilbyr en modell som er optimal for din bolig. For stor ytelse fordyrer investeringen unødig, og for liten ytelse gir større behov for tilleggsvarme som gir dårligere driftøkonomi.

Oslo varmepumpe as fører kvalitetsprodukter fra

MITSUBISHI og DAIKIN
Mitsubishi Electric.

 Morgen Dag Kveld Helg
Vi utfører befaring i Oslo og Akershus. Ring på telefon 22 28 04 50 eller 90 18 19 32 man-lørd 09:00-19:00.
Back to content